Размер шрифта:

Влияние охоты на здоровье

Влияние охоты на здоровье Среди разнообразных видов физических упражнений и спорта охота занимает одно из центральных мест по своему многогранному влиянию на организм человека и исключительно благотворному воздействию на основные его функции. Охотник должен обладать такими качествами, как выносливость, смелость, наблюдательность, сила, ловкость, и к тому же обладать здоровьем, так как только здоровому человеку под силу та исключительно большая нагрузка, которую ему подчас приходится испытывать во время охотничьего сезона. Правда, есть и относительно спокойные виды охоты, которые по силам и менее здоровым и выносливым людям, однако и в этом случае нужна хотя бы минимальная подготовленность, тренировка и закалка.
ohota.zp.ua → Советы"Влияние охоты на здоровье"


Противопоказания и ограничения к охоте

Противопоказания и ограничения к охоте Большая физическая нагрузка и нервное напряжение во время охоты заставляют охотника быть чрезвычайно осторожным в отношении здоровья. Охотник должен знать, какие противопоказания и ограничения имеются при тех или иных отклонениях в состоянии здоровья. Прежде всего противопоказаны охоте все болезни в остром периоде. К ним в первую очередь следует отнести такие часто встречающиеся заболевания, как грипп, ангина, катар верхних дыхательных путей, желудочно-кишечные заболевания, хирургические заболевания, препятствующие движениям или затрудняющие их. Совершенно невозможно перечислить все заболевания подобного рода, но охотник должен знать, что появление недомогания уже является препятствием для выезда на охоту.
ohota.zp.ua → Советы"Противопоказания и ограничения к охоте"


Додаток 1 до пункту 2.3 Інструкції

Додатки Додаток 1 до пункту 2.3 Інструкції Узгоджено _________________ М.П. дата ____________ (підпис) ВІДОМІСТЬ про наявність вогнепальної зброї, бойових припасів та пристроїв 1. _______________________________________________________________ (найменування органу Мінприроди, місцезнаходження) __________________________________________________________________ (поштовий індекс і місцезнаходження) 2. Вид охорони ___________________________________________________ 3. Кількість зовнішніх та внутрішніх постів (окремо) _____________ __________________________________________________________________ 4. Кількість особового складу охорони ____________________________ (окремо: начальників, __________________________________________________________________ командирів підрозділів, інспекторів) 5. Кількість наявної зброї і бойових припасів: 5.1. Автоматів ___________________________________________________ 5.2. Рушниць _____________________________________________________ 5.3. Пістолетів __________________________________________________ 5.4. Револьверів _________________________________________________ 5.5. Набоїв ______________________________________________________ (окремо за кожним видом зброї) 6. Кількість зброї і бойових припасів, підготовлених до здачі як непридатні 6.1.
ohota.zp.ua → Законы"Додаток 1 до пункту 2.3 Інструкції"


Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 12.10.2004 N 386 (z1382-04) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 р. за N 1383/9982 ІНСТРУКЦІЯ про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування вогнепальної зброї, бойових припасів до зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також спеціальних засобів державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища органів, що входять до сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 1. Загальні положення 1.1.
ohota.zp.ua → Законы"Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України"


Про тваринний світ

Про тваринний світ ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природногосередовища, національним багатством України, джерелом духовного таестетичного збагачення і виховання людей, об'єктом науковихдосліджень, а також важливою базою для одержання промислової ілікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальнихцінностей. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні заучастю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюютьсязаходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливоговикористання і відтворення тваринного світу. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу Відносини у галузі охорони, використання і відтвореннятваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природноїволі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунтіта повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України абоналежать до природних багатств її континентального шельфу тавиключної (морської) економічної зони, регулюються КонституцієюУкраїни (254к/96-ВР), цим Законом, законами України «Про охоронунавколишнього природного середовища» (1264-12), «Про мисливськегосподарство та полювання» (1478-14) та іншиминормативно-правовими актами.
ohota.zp.ua → Законы"Про тваринний світ"Прыг: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Скок: 10 20 30