Додаток 1 до пункту 2.3 Інструкції

Додатки

 
                    Додаток 1
                    до пункту 2.3 Інструкції
 
 
 Узгоджено
 
 _________________ М.П. дата ____________
     (підпис)
 
 
               ВІДОМІСТЬ
         про наявність вогнепальної зброї,
          бойових припасів та пристроїв
 
 
 1. _______________________________________________________________
     (найменування органу Мінприроди, місцезнаходження)
 __________________________________________________________________
         (поштовий індекс і місцезнаходження)
 2. Вид охорони ___________________________________________________
 3. Кількість зовнішніх та внутрішніх постів (окремо) _____________
 __________________________________________________________________
 4. Кількість особового складу охорони ____________________________
                      (окремо: начальників,
 __________________________________________________________________
         командирів підрозділів, інспекторів)
 
 5. Кількість наявної зброї і бойових припасів:
 5.1. Автоматів ___________________________________________________
 5.2. Рушниць _____________________________________________________
 5.3. Пістолетів __________________________________________________
 5.4. Револьверів _________________________________________________
 5.5. Набоїв ______________________________________________________
         (окремо за кожним видом зброї)
 
 6. Кількість зброї і бойових припасів, підготовлених до здачі як
 непридатні
 6.1. Автоматів ___________________________________________________
 6.2. Рушниць _____________________________________________________
 6.3. Пістолетів __________________________________________________
 6.4. Револьверів _________________________________________________
 6.5. Набоїв ______________________________________________________
            (окремо за кожним видом зброї)
 
 7. Потрібно вогнепальної зброї (усього, у тому числі):
 7.1. Автоматів ___________________________________________________
 7.2. Рушниць _____________________________________________________
 7.3. Пістолетів __________________________________________________
 7.4. Револьверів _________________________________________________
 7.5. Набоїв ______________________________________________________
            (окремо за кожним видом зброї)
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 2
                    до пункту 4.9 Інструкції
 
 
                КНИГА
      обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї
             і бойових припасів
 
     __________________________________________________
     (найменування органу Мінприроди, місцезнаходження)
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 | N |Прізвище, ім'я,| Номер |Наймену-| Кіль- | Дата |Розписка |Відмітка про здання|
 |з/п| по батькові |поста або| вання | кість |і час | про  |зброї і боєприпасів|
 |  | інспектора  | з якою |і номер |боєпри-|видачі|одержання|-------------------|
 |  | (посадової  | метою | зброї, | пасів |зброї |     | Дата | Розписка |
 |  | особи), якому | видані | калібр |    |   |     | і час |  про  |
 |  |видані зброя і | зброя і |    |    |   |     | здання | прийняття|
 |  | боєприпаси  | боєпри- |    |    |   |     | зброї і| відпові- |
 |  |        | паси  |    |    |   |     | боєпри-| дальною |
 |  |        |     |    |    |   |     | пасів | особою |
 |---+---------------+---------+--------+-------+------+---------+--------+----------|
 | 1 |    2    |  3  |  4  |  5  |  6 |  7  |  8  |   9  |
 |---+---------------+---------+--------+-------+------+---------+--------+----------|
 |---+---------------+---------+--------+-------+------+---------+--------+----------|
 -------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. У цій книзі  робляться  відмітки  про  видачу
 (повернення) зброї держінспекторами органів Мінприроди.
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 3
                    до пункту 4.10 Інструкції
 
                    "Згоден"
                    Начальник __________________
                        найменування органу
                    ____________________________
                      внутрішніх справ)
                    ____________________________
                    (звання, прізвище, ініціали)
                    ___________ ________________
                     (дата)    (підпис)
 
 
                АКТ
           списання бойових припасів
 
 
 Комісією у складі голови _________________________________________
                (посада, прізвище, ініціали)
 _________________________________________________________________,
 членів: 1. __________________________, 2. ________________________
        (прізвище, ініціали)     (прізвище, ініціали)
 складено акт про те, що "___" __________________ 20__ р.
 на підставі ______________________________________________________
         (номер, дата наказу, указівки, розпорядження)
 
 були проведені  тренувальні  стрільби,  стрілецькі  змагання
 (непотрібне закреслити)
 із _______________________________________________________________
           (вид, марка, калібр зброї)
 
 Згідно з поданими відомостями на _______ аркушах на стрільбах
 використано бойових припасів:
 ______________________ ______________________________________ шт.
 (вид, калібр зброї)    (кількість цифрами і літерами)
 
 Комісія, перевіривши  підстави  видачі і використання бойових
 припасів, пропонує списати з обліку ______________________________
                  (найменування органу Мінприроди)
 __________________________________________________________________
 
 використані боєприпаси:
 ______________________ ______________________________________ шт.
 (вид, калібр зброї)    (кількість цифрами і літерами)
 
 Голова комісії _____________________________
              (підпис)
 Члени комісії: 1. _______________________, 2.____________________
           (прізвище, ініціали)   (прізвище, ініціали)
 М.П.
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 4
                    до пункту 4.10 Інструкції
 
      РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ N ___________
           про боєприпаси на складі
    ___________________________________________________
         (найменування органу Мінприроди)
       на ____________________________________
           (найменування боєприпасів)
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 | N | Дата |  Кому  |Кількість|Розписка |Повернуто для здання|Кіль- |Розписка|
 |з/п|видачі| видані | виданих |  про  |--------------------|кість |про по- |
 |  |   |(прізвище,| набоїв |одержання|неви- |набоїв |стрі-|зданих|вернення|
 |  |   |ініціали) |     | набоїв |корис-|з осіч-|ляних|набоїв|набоїв |
 |  |   |     |     | і дата |таних | кою  |гільз|   |і дата |
 |  |   |     |     |     |набоїв|    |   |   |    |
 |---+------+----------+---------+---------+------+-------+-----+------+--------|
 | 1 |  2 |   3  |   4  |   5  |  6 |  7  | 8 |  9 |  10 |
 |---+------+----------+---------+---------+------+-------+-----+------+--------|
 |---+------+----------+---------+---------+------+-------+-----+------+--------|
 |---+------+----------+---------+---------+------+-------+-----+------+--------|
 --------------------------------------------------------------------------------
 
 Указані у відомості боєприпаси
 
 Видав ________________________ Прийняв __________________________
     (прізвище, ініціали і     (прізвище, ініціали, підпис
    підпис начальника складу)      відповідального за
                      збереження і видачу
                       боєприпасів)
 
 "___" ___________________ 20 __ р.
 
   Правильність видачі (здання) перевірив
 М.П.
   Начальник ____________________________
 
   "___" ______________________ 20 __ р.
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 5
                    до пункту 4.10 Інструкції
 
 
         РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
    про боєприпаси в тирі _______________________________
               (найменування органу Мінприроди)
 
        за "___" ____________________ 20 __ р.
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 | N |  Хто  |Видано набоїв|Розписка |   Повернуто для здання   |Розписка|Примітка|
 |з/п| отримав |-------------|про отри-|------------------------------| про  |    |
 |  | набої  |калібр| кіль-| мання і |невикористаних|з осічкою гільз| здані |    |
 |  |(прізвище,|   | кість| дата  |--------------+---------------| набої |    |
 |  |ініціали) |   |   |     |калібр| кіль- | калібр | кіль-| і дата |    |
 |  |     |   |   |     |   | кість |    | кість|    |    |
 |---+----------+------+------+---------+------+-------+--------+------+--------+--------|
 | 1 |  2   |  3 |  4 |   5  |  6 |  7  |  8  |  9 |  10  |  11  |
 |---+----------+------+------+---------+------+-------+--------+------+--------+--------|
 |---+----------+------+------+---------+------+-------+--------+------+--------+--------|
 |---+----------+------+------+---------+------+-------+--------+------+--------+--------|
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Відповідальний за облік, зберігання і видачу боєприпасів
               ____________________ ________
               (прізвище, ініціали) (підпис)
 
 Керівник стрільб      ____________________ ________
               (прізвище, ініціали) (підпис)
 
 "___" ____________________ 20__ р.
 
   М.П.
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 6
                    до пункту 4.14 Інструкції
 
 
                КНИГА
      обліку вогнепальної зброї і бойових припасів
 
      ____________________________________________
         (найменування органу Мінприроди)
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | N | Дата, | Дата |                  На обліку перебуває                         |
 |з/п|наймен.|видачі,|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |  |вихід- |пере- | пістолетів |патронів| револьверів |патро- | гвинтівок  |патро-|  учбової  |мисливської, пневма-|
 |  |ного  |дання |--------------+--------+--------------|нів до | (карабінів) |нів до|  зброї   | тичної холодної  |
 |  |доку- |(куди і|усього|марка, |до піс- |усього|марка, |револь-|--------------|гвин- |--------------|    зброї    |
 |  |мента |якій  |   |калібр,|толетів |   |калібр,|верів |усього|марка, |тівок |усього|марка, |--------------------|
 |  |    |органі-|   |номер |    |   |номер |    |   |калібр,|(кара-|   |калібр,|марка, |боєприпасів |
 |  |    |зації) |   |    |    |   |    |    |   |номер |бінів)|   |номер |калібр,|до мислив- |
 |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |    |номер |ської зброї |
 |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |    |    |за калібрами|
 |---+-------+-------+------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+-------+------------|
 | 1 |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  |  7 |  8  |  9  | 10 |  11 | 12 | 13 |  14 |  15 |   16   |
 |---+-------+-------+------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+-------+------------|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 7
                    до пункту 4.14 Інструкції
 
 
                КНИГА
     обліку видачі і прийняття пристроїв вітчизняного
     виробництва для відстрілу патронів, споряджених
     гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
       метальними снарядами несмертельної дії,
            та зазначених патронів
 
     ________________________________________________
         (найменування органу Мінприроди)
 
 
 ------------------------------------------------------------------
 | N |  Дата,  |Дата видачі,|   На обліку перебуває     |
 |з/п|найменування| передачі |----------------------------------|
 |  | вихідного |(куди і якій| пристроїв вітчизняного |патронів|
 |  | документа |організації)|виробництва для відстрілу|    |
 |  |      |      | патронів, споряджених |    |
 |  |      |      |гумовими чи аналогічними |    |
 |  |      |      | за своїми властивостями |    |
 |  |      |      | метальними снарядами  |    |
 |  |      |      |  несмертельної дії  |    |
 |---+------------+------------+-------------------------+--------|
 | 1 |   2   |   3   |      4      |  5  |
 |---+------------+------------+-------------------------+--------|
 ------------------------------------------------------------------
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 8
                    до пункту 4.14 Інструкції
 
 
                КНИГА
           обліку спеціальних засобів
 
     ________________________________________________
         (найменування органу Мінприроди)
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 | N | Дата, |  Дата  |              На обліку перебуває              |
 |з/п| наймену-| видачі, |-------------------------------------------------------------------------|
 |  | вання |передання | пристроїв вітчизняного |патронів|  газових  |патронів|броне-|газових|
 |  |вихідного| (куди і |виробництва для відстрілу|до при- | пістолетів, |до газо-|жиле- |балон- |
 |  |документа| якій ор- | патронів, споряджених | строїв | револьверів |вих піс-|тів  |чиків |
 |  |     |ганізації)|гумовими чи аналогічними |    |--------------|толетів,|   |    |
 |  |     |     | за своїми властивостями |    |усього|марка, |револь- |   |    |
 |  |     |     | метальними снарядами  |    |   |калібр,| верів |   |    |
 |  |     |     |  несмертельної дії  |    |   |номер |    |   |    |
 |  |     |     |-------------------------|    |   |    |    |   |    |
 |  |     |     | усього | марка, калібр|    |   |    |    |   |    |
 |  |     |     |     |  номер   |    |   |    |    |   |    |
 |---+---------+----------+----------+--------------+--------+------+-------+--------+------+-------|
 | 1 |  2  |   3  |   4  |    5   |  6  |  7 |  8  |  9  | 10 |  11 |
 |---+---------+----------+----------+--------------+--------+------+-------+--------+------+-------|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
                    Додаток 9
                    до пункту 4.14 Інструкції
 
 
                КНИГА
      обліку видачі і прийняття спеціальних засобів
 
     __________________________________________________
     (найменування органу Мінприроди, місцезнаходження)
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 | N | Прізвище, ім'я, | Назва  |Наймену-| Кіль- | Дата |Розписка |Відмітка про здання|
 |з/п|  по батькові  |структур- | вання | кість |і час |про одер-|спеціальних засобів|
 |  | держінспектора |ного під- | спеці- |спеці- |видачі| жання |-------------------|
 |  |(посадової особи),| розділу | альних |альних |   | спеці- |Дата і | Розписка |
 |  |  якому видані  | органу  |засобів |засобів|   | альних | час | відпові- |
 |  |спеціальні засоби |Мінприроди|    |    |   | засобів |здання | дальної  |
 |  |         |     |    |    |   |     |спеці- | особи  |
 |  |         |     |    |    |   |     |альних |  про   |
 |  |         |     |    |    |   |     |засобів|прийняття |
 |---+------------------+----------+--------+-------+------+---------+-------+-----------|
 | 1 |     2    |   3  |  4  |  5 |  6 |  7  |  8 |   9   |
 |---+------------------+----------+--------+-------+------+---------+-------+-----------|
 |---+------------------+----------+--------+-------+------+---------+-------+-----------|
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. У  цій  книзі  робляться  відмітки про видачу
 (повернення)  спеціальних  засобів  держінспекторами  органу
 Мінприроди.
 
 Начальник
 Державної екологічної інспекції              Г.Пуга
 
 
Популярные статьи:


объявления для мужчин в стерлитамаке массаж Эромассаж для мужчин в Стерлитамаке. Эромассаж для мужчин – это интим услуга, которая является практически самой популярной, так как имеет очень много преимуществ. Мужчины максимально расслабляются под эту услугу, получают положительные эмоции и подготавливаются к основным интим услугам.