Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ


Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 12.10.2004 N 386 (z1382-04)


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 р. за N 1383/9982

ІНСТРУКЦІЯ


про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування вогнепальної зброї, бойових припасів до зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також спеціальних засобів державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища органів, що входять до сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України


1. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-12), статті 60 Закону України «Про тваринний світ» (2894-14), статті 39 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (1478-14), постанов Кабінету Міністрів України від >17.11.2001 N 1520 (1520–2001-п) «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію», від N 706 (706-93-п) «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії», від 12.10.92 N 575 (575-92-п) «Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї» та наказів Мінекоресурсів України від 11.08.2000 N 108 (z0602-00) «Про затвердження Положення про державне управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2000 за N 602/4823 (із змінами та доповненнями), Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 N 622 (z0637-98) «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077 (із змінами та доповненнями).


1.2. Інструкція визначає порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів (далі – пристрої), а також спеціальних засобів (балончиків з речовинами сльозоточивої та дратівної дії) державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, Державної екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної екологічної інспекції Азовського моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції), що входять до сфери управління Міністерства (далі – органи Мінприроди України), і які за посадами є Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та його заступниками, старшими державними та державними інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища, головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій та їх заступниками, старшими державними та державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій (далі – держінспектори).
Відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-12), «Про тваринний світ» (2894-14), «Про мисливське господарство та полювання» (1478-14) та постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1520 (1520–2001-п) «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію» держінспекторам при виконанні службових обов'язків можуть видаватися вогнепальна зброя (бойова нарізна та гладкоствольна), пристрої, а також спеціальні засоби згідно з Видами та нормами забезпечення вогнепальною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та спеціальними засобами державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища (z1382-04) (далі – Види та норми).
На роботу, пов'язану з використанням гладкоствольної вогнепальної зброї та пристроїв при виконанні службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку, а з використанням нарізної вогнепальної зброї – з 25-річного віку та які здатні за своїми діловими та моральними якостями виконувати таку роботу.

2. Придбання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв


2.1. Вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та пристрої можуть бути придбані органами Мінприроди України для озброєння держінспекторів цих органів, які мають право на носіння та використання вогнепальної зброї, пристроїв при виконанні службових обов'язків.
Озброєння іншими видами вогнепальної зброї (автомати тощо) держінспекторів органів Мінприроди України дозволяється у кожному окремому випадку тільки за узгодженням з МВС України.


2.2. Вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та пристрої Мінприроди України отримуються (придбаваються) централізовано через Міністерство оборони України.
Для придбання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв органи Мінприроди України надсилають свої заявки до Мінприроди України. Узагальнені заявки Мінприроди України подаються до МВС України не пізніше 20 липня.
З відповідного дозволу МВС України вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та пристрої можуть бути придбані в Департаменті ресурсного забезпечення МВС України.


2.3. У заявках указуються найменування кожного органу Мінприроди України, для якого передбачено придбання зброї, боєприпасів та пристроїв, місцезнаходження, мета придбання, а також загальна кількість необхідної зброї, бойових припасів та пристроїв. Заявки затверджуються керівництвом Мінприроди України, органів Мінприроди і скріплюються гербовою печаткою. До них додаються також відомості про наявність вогнепальної зброї, бойових припасів та пристроїв (додаток 1).


2.4. Перед відправленням заявок до Мінприроди України вони узгоджуються з ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі (далі – ГУМВС, УМВС) за місцезнаходженням чи місцем обслуговування органу Мінприроди України та скріплюються гербовою печаткою органу внутрішніх справ або печаткою з відбитком «Дозвільна система». До прийняття рішення про узгодження заявки ГУМВС, УМВС органи внутрішніх справ перевіряють потребу в зброї, бойових припасах та пристроях за діючими Видами та нормами, наявність і придатність приміщення до зберігання зброї тощо.


2.5. Вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та пристрої також можуть бути придбані на заводах-виготовлювачах, у підприємств, установ, організацій, які мають ліцензії МВС України на торгівлю зброєю, пристроями та патронами, за дозволами, виданими органами внутрішніх справ.


2.6. Для отримання дозволу на придбання органом Мінприроди України вогнепальної зброї, боєприпасів до неї і пристроїв до органів внутрішніх справ подаються:

 • клопотання керівника органу Мінприроди України, у якому зазначається необхідна кількість вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв;
 • акт про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя, боєприпаси до неї та пристрої, що складається комісією з представників органу внутрішніх справ (міліції), пожежного нагляду та органу Мінприроди України;
 • наказ керівника органу Мінприроди України про призначення особи, відповідальної за придбання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місце народження і проживання), довідка медичної установи, що така особа за станом здоров'я може виконувати цю роботу, копія договору страхування, довідка про складання заліків на знання матеріальної частини зброї та пристроїв, правил поводження з ними та порядку застосування;
 • копія наряду на одержання (придбання) зброї, бойових припасів (стосується бойової нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї) та пристроїв;
 • платіжне доручення (квитанція) банку про сплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на придбання зброї, бойових припасів та пристроїв.


2.7. Продовження терміну дії дозволів (перереєстрація) здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі. При цьому документи, які були подані для отримання дозволу і не втратили юридичної сили, заново не подаються.

3. Перевезення зброї, боєприпасів та пристроїв


3.1. Для отримання дозволу на перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв до органів внутрішніх справ подається письмове клопотання керівника органу Мінприроди України, у якому зазначаються:

 • найменування, кількість вантажу (марка і заводський номер зброї, пристроїв), що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункт перевезення, підстава перевезення, термін;
 • відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону вантажу в дорозі (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання, дані про зброю, якою буде озброєна охорона), копія договору про охорону;
 • платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на перевезення зброї, боєприпасів та пристроїв.


3.2. Перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв здійснюється автомобільним транспортом згідно з вимогами чинних нормативних документів щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим транспортом. Керівник органу Мінприроди України для супроводу цього вантажу повинен призначити не менше двох осіб, озброєних відомчою вогнепальною зброєю. У разі її відсутності охорона здійснюється працівниками підрозділів Державної служби охорони при МВС України. Під час перевезення вогнепальної зброї та пристроїв (50 і більше одиниць), патронів до вогнепальної зброї (20 000 штук і більше) охорона здійснюється виключно працівниками Державної служби охорони.
Для перевезення мають бути виділені криті автомашини. Зброя і боєприпаси мають бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.


3.3. Пересилання поштою вогнепальної зброї, бойових припасів до неї та пристроїв забороняється.

4. Зберігання, облік і використання зброї, боєприпасів та пристроїв


4.1. Вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої, придбані органами Мінприроди України, належать до відомчої зброї. Забороняється використовувати їх не за призначенням, передавати стороннім особам, продавати окремим громадянам, зберігати в місцях проживання держінспекторів, за винятком випадків, передбачених у п. 4.11 цієї Інструкції.


4.2. Передання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв з одного органу Мінприроди України в інший проводиться тільки за дозволами органів внутрішніх справ. Орган Мінприроди України, який здійснив передання зброї, бойових припасів та пристроїв зобов'язаний в п'ятиденний термін письмово повідомити про це орган внутрішніх справ, у якому зброя перебуває на обліку, указавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв, що були передані, кількість і калібр бойових припасів. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї для його переоформлення.


4.3. Керівники органів Мінприроди України впродовж десяти днів з дня придбання, отримання вогнепальної зброї та пристроїв зобов'язані одержати в органі внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання та використання.


4.4. Для отримання дозволу на право зберігання та використання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв керівник органу Мінприроди України подає до органу внутрішніх справ клопотання, у якому зазначаються:

 • кількість придбаної зброї та пристроїв, система, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;
 • наявність умов для надійного зберігання зброї та пристроїв (опис приміщення, технічних засобів захисту, наявність охорони, акт обстеження тощо);
 • дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї і пристроїв, та осіб, які мають доступ до зброї та пристроїв, у тому числі про держінспекторів органу Мінприроди України (прізвище, ім'я та по батькові, особовий листок обліку кадрів, довідки медичної установи, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, копії договорів страхування, довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї та пристроїв, правил поводження з ними та порядку застосування);
 • наказ керівника органу Мінприроди України про призначення особи (осіб), відповідальної за зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв;
 • платіжне доручення (квитанція) банку про перерахування плати за послуги, пов'язані з видачею дозволу на зберігання зброї та пристроїв.

У разі відкриття нового об'єкта, призначеного для зберігання зброї та пристроїв акт про придатність приміщення складається комісією, до складу якої входять представники органів внутрішніх справ (дозвільної системи, Державної служби охорони), пожежного нагляду, інших зацікавлених міністерств та центральних органів виконавчої влади (за їх згодою), а також органу Мінприроди України, що відкриває об'єкт.


4.5. Вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та пристрої зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати таким вимогам:

 • бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армовані сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах допускаються перегородки з дощок, зміцнених сталевими ґратами;
 • мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому зовнішні – дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні – ґратчасті залізні. Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні ґратчасті двері зачиняються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев'яні двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30×40 мм, завтовшки не менше 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10–12 мм і завдовжки не менше 120–150 мм;
 • мати на віконних прорізах із середини приміщення або між рамами сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю, віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці повинні замикатися на навісні замки;
 • ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи, для зміцнення стін (перегородок) виконуються зі сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не більше 150×150 мм;
 • бути обладнаним у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також на появу людини в середині приміщення. Ці приміщення мають бути передані під охорону Державної служби охорони органів внутрішніх справ у встановленому порядку, з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки в середині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;
 • мати протипожежні засоби та опис майна, у який заносяться дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів і якою печаткою опечатуються. У разі наявності вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні ґрати зі сталевого прута діаметром не менше 15 мм з вічками розміром не більше 100×100 мм, які унеможливлюють проникнення через ці системи. Стулки в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.


4.6. Від сховища (збройової кімнати) і металевих шаф (сейфів) зі зброєю, боєприпасами та пристроями має бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно міститься в особи, яка відповідає за зберігання зброї, боєприпасів та пристроїв, дублікат – в опечатаному пеналі повинен зберігатися в керівника органу Мінприроди України, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї.


4.7. Вогнепальна зброя та пристрої мають зберігатися окремо від боєприпасів в металевих шафах (сейфах), стінки яких повинні бути завтовшки не менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Двері шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями.
На дверях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї за номерами. Допускається зберігання вогнепальної зброї та пристроїв у важких сейфах, які мають внутрішні замки.


4.8. Забороняється спільне зберігання зі зброєю, боєприпасами та пристроями навчально-наочних приладів, спортивного реманенту та інших предметів. Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змазування зброї та пристроїв зберігаються у спеціально відведених для цього місцях, окремо від зброї, боєприпасів та пристроїв.


4.9. В органах Мінприроди України вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої зберігаються відповідно до вимог, викладених у п. 4.5 цієї Інструкції. У разі неможливості обладнання збройової кімнати для зберігання зброї та пристроїв сигналізацією з виводом на пульт централізованого нагляду органів внутрішніх справ, як виняток, за погодженням з МВС України вона обладнується автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу, крім вартового приміщення (поста охорони), на найближчий озброєний пост.
Особи, які відповідають за зберігання і використання зброї та пристроїв в органі Мінприроди, зобов'язані щодня перед здаванням зброї та пристроїв під охорону перевіряти наявність усіх одиниць вогнепальної зброї та пристроїв згідно з книгою обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 2) та книгою обліку видачі і прийняття пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів.


4.10. Боєприпаси, використані з навчальною метою (практичні стрільби) або в результаті застосування зброї та пристроїв під час несення служби, а також загублені, списуються за актом списання боєприпасів (додаток 3) із залученням роздавально-здавальних відомостей про боєприпаси на складі (додаток 4) та роздавально-здавальних відомостей про боєприпаси в тирі (додаток 5), а в разі потреби – матеріалів службового розслідування причин застосування зброї, пристроїв або втрати боєприпасів. Акт складається не пізніше наступного дня після застосування чи втрати та затверджується керівником органу Мінприроди України і повинен зберігатися в особи, яка відповідає за зберігання зброї та пристроїв. Копія акта в той самий день передається до органу внутрішніх справ, який видав дозвіл на зберігання зброї, боєприпасів та пристроїв. Списання відповідно фіксується в книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів та книзі обліку видачі і прийняття пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів.


4.11. За узгодженням з органами внутрішніх справ, у виняткових випадках, допускається зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв за місцем проживання держінспекторів органів Мінприроди України. При цьому вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та пристрої повинні зберігатися у міцно прикріплених до підлоги та стіни металевих ящиках (шафах), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.


4.12. За клопотанням керівників органів Мінприроди України територіальними органами внутрішніх справ видаються індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої вогнепальної зброї та пристроїв держінспекторами органів Мінприроди України. При цьому в дозволі робиться відмітка «відомчий», і він є підставою для зберігання, носіння та використання зброї та пристроїв.
До клопотання керівників органів Мінприроди України додаються такі документи:

 • список осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження та проживання, довідки медичної установи, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, копії договору страхування;
 • довідки про складання особами заліків на знання матеріальної частини зброї та пристроїв, правил поводження з ними та порядку застосування;
 • копія наказу керівника органу Мінприроди України про призначення осіб для виконання робіт, пов'язаних із використанням зброї, пристроїв та її закріплення за ними;
 • дві фотокартки розміром 3×4 см;
 • платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за одержання дозволу.
У клопотанні обов'язково зазначається мета отримання дозволу.


4.13. Індивідуальні дозволи на право носіння вогнепальної зброї та пристроїв держінспекторам органів Мінприроди України видаються органами внутрішніх справ з обов'язковим проставленням у них штампа «Є дійсним під час виконання службових обов'язків».


4.14. В органах Мінприроди України, які використовують вогнепальну зброю, боєприпаси та пристрої, повинні вестись книги обліку вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 6) та обліку видачі і прийняття пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів (додаток 7), які пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печаткою місцевого органу внутрішніх справ.


4.15. Облік видачі і прийняття вогнепальної зброї, боєприпасів, а також пристроїв, що видаються держінспекторам органів Мінприроди України на час несення служби, здійснюється в книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і бойових припасів та книзі обліку видачі і прийняття пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів.
Видача вогнепальної зброї та пристроїв здійснюється за окремими розпорядженнями, наказами чи вказівками керівників органів Мінприроди України та лише на час виконання держінспекторами службових обов'язків.


4.16. Не придатна для подальшого використання вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та пристрої здаються безкоштовно органами Мінприроди України в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або зберігання.


4.17. Зайва, але придатна для подальшого використання вогнепальна зброя, боєприпаси до зброї та пристрої, що належать органам Мінприроди України, здаються за місцем їх придбання або передаються в інші органи Мінприроди України з дозволу органів внутрішніх справ.


4.18. Керівники органів Мінприроди України відповідальні за стан обліку, зберігання і правильне використання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв.

5. Спеціальні засоби


5.1. Упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (далі – газові балончики) належать до спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.


5.2. Спеціальні засоби придбаваються органами Мінприроди України у підприємств, установ та організацій, які мають право торгівлі ними, за клопотанням органів Мінприроди України, погодженим з органами внутрішніх справ.


5.3. Органи Мінприроди України та держінспектори цих органів зобов'язані забезпечити умови зберігання, що виключають втрату та можливість крадіжки спеціальних засобів. Ці засоби повинні зберігатися у дерев'яних або металевих ящиках, у місцях їх постійного зберігання в органах Мінприроди України та видаватися на час виконання держінспекторами органів Мінприроди України службових обов'язків. До них не повинні мати доступ сторонні особи.


5.4. За узгодженням з органами внутрішніх справ, як виняток, допускається зберігання спеціальних засобів за місцем проживання держінспекторів органів Мінприроди України. При цьому спецзасоби повинні зберігатися у міцно прикріплених до підлоги та стіни металевих ящиках (шафах), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.


5.5. В органах Мінприроди України, які використовують спеціальні засоби, мають вестись книги обліку спеціальних засобів (додаток 8), які пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печаткою місцевого органу внутрішніх справ.


5.6. Облік видачі і прийняття спеціальних засобів, що видаються держінспекторам органів Мінприроди України на час несення служби, здійснюється в книзі обліку видачі і прийняття спеціальних засобів (додаток 9).
Видача спеціальних засобів повинна здійснюватися за окремими розпорядженнями, указівками керівників органів Мінприроди України.


5.7. Використані та не придатні для подальшого користування спеціальні засоби підлягають утилізації в установленому порядку.

6. Порядок застосування вогнепальної зброї, пристроїв та спеціальних засобів


6.1. Держінспектори органів Мінприроди України, які відповідно до чинного законодавства мають право на носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, мають право застосовувати її як крайній захід відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 575 (575-92-п) «Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї».


6.2. Держінспектори органів Мінприроди України мають право застосовувати газові балончики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.93 N 706 (706-93-п) «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії».


6.3. Держінспектори органів Мінприроди України мають право застосовувати вогнепальну зброю та пристрої у таких випадках:

 • для відбиття групового та збройного нападу на зазначену особу, членів її сім'ї або окремих громадян, якщо їхньому життю чи здоров'ю загрожує небезпека;
 • для захисту від злочинних посягань на своє житло та майно;
 • для затримання особи, яка вчинила злочин і намагається втекти або вчинити збройний опір;
 • для відбиття збройного чи групового нападу на приміщення державного і громадського підприємства, установи, організації, де працює ця посадова особа;
 • для знешкодження тварин, що загрожують життю чи здоров'ю посадової особи, членів її сім'ї або окремим громадянам.


6.4. Використанню вогнепальної зброї та пристроїв, за винятком випадків, коли життю держінспекторів органів Мінприроди України чи життю інших громадян загрожує безпосередня небезпека, має передувати попередження про намір їх застосування.


6.5. Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю та пристрої при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи, а також щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку чи з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх (крім випадків учинення ними групового нападу, що загрожує життю чи здоров'ю громадян, або збройного нападу чи збройного опору).


6.6. Використанню спеціальних засобів, за винятком необхідності відбиття раптового нападу на держінспекторів органів Мінприроди України, має передувати попередження про намір їх застосування.


6.7. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення і особи правопорушника.


6.8. Забороняється застосовувати спеціальні засоби у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.
Категорично забороняється застосовувати спеціальні засоби до працівників правоохоронних та природоохоронних органів під час виконання ними своїх службових обов'язків.


Начальник Державної екологічної інспекції – Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища
Г. Пуга


Популярные статьи:


Индивидуалки Набережные Челны фото На сайте мгновенно создается идеальная принцесса, если выбрать ее: рост, вес, возраст, величину груди, иные пожелания. Также имеется расширенная система поиска, предлагающая выбрать услуги, которые оказывают феи. Это дает возможность в считанные минутки найти просто богиню для незабываемых постельных ласк без показательных истерики, непонятных сцен с женской стороны.